Avlsmål

Avlsmåle - Hvad betyder det egentlig?

"Indeholder overvejelser om fremtidens produktionsvilkår og afsætningsmulighed for de produkter, der kendetegner racen.

 

For at skabe avlsfremgang må en races avlere være enige om, hvilke egenskaber de ønsker forbedret hos racen, og hvordan de vil prioritere egenskaberne indbyrdes.

 

Avlsmål afspejler de produktionsøkonomiske forhold i fåreholdet."

Odense bedste får

Avlsmål for Såne får

 

Racens avlsmål er hele tiden under forandring, for altid at have focus på at forbedre racen.

Foreningen anbefaler medlemmerne at arbejde hen imod de opsatte avlsmål. Læs herunder om eksteriør, kåring og produktion.

 

Eksteriør

Typebeskrivelse 2014

Helhed: Fåret virker robust og harmonisk. Halen har naturlig længde eller er kuperet efter gældende regler.

Størrelse: Sånen er en middelstor race. Får: Højde 50 - 70 cm. Vægt: 60 - 80 kg. Vædder: Højde 60 - 80 cm. Vægt 100 - 125 kg.

Hoved: Tørt ikke for bredt, med smal pande og vandret stillede ører. Der må ikke være horn eller hornanlæg. Næseryggen er konveks.

Hals: Ingen løs hud.

Hud/ Uld: Huden er sort. Ulden starter først bag ørerne og er på yngre dyr sort/ brun og der må ikke forekomme hvide dæk hår. På ældre dyr kan ulden blive grå. Ulden er et lags og skal være kruset og ensartet. Den må ikke skille på ryggen.

Ryg: Lige eller med højere liggende kryds.

Ben: Forbenene skal være lige, bagben kraftige, passende vinklede for at sikre let og ubesværet gang i terræn. Der må ikke være uld på benene.

Yver: Skal være velophængt og have to ikke for store patter. Der må ikke forekomme bipatter på avlsdyr.

Kåring

Dokumentet fra Landbrugsinfo.dk kan downloades her - Lineær kåring af Får

 

Produktion

  • Fåret bør kunne læmme selv og ubesværet
  • Fåret bør kunne læmme og selv passe 2 lam fra 2. til 8. leveår
  • Tvillinger skal kunne opnå 60 dages vægt på 25 kg pr lam og 120 dages vægt på 45 kg pr lam.
  • Fåret skal have et stærkt moderinstinkt og lammene skal have pattet inden for en time efter læmning
  • Vædderen skal have stor bedækningslyst, have store velhængte testikler og stenene skal være lige store.
  • Såner skal have god appetit og kunne omsætte store mængder grovfoder.
  • Såner skal være rolige, nemme at hegne og have flokinstinkt.
  • Avlsdyr tilstræbes at have indextal på over 100
  • Avlsdyr bør ikke have bipatter, horn eller ansatser til horn.