Bestyrelsen

Foreningens adresse:

Foreningen Såne Får Danmark

Annette Kvols Fjordvang     

Hasmarkmosen 34

5450 Otterup

 

Formand

Annette Kvols Fjordvang  

mail: anettefjordvang@gmail.com

 

Næstformand

Gitte Blak Lisby               

mail: gittelisby@live.dk

 

Kasserer

Allan Christensen      

mail: acstavnsholt@gmail.com

 

Sekretær

Vibeke Bille Rasmussen      

mail: vibekebille@gmail.com

 

Liselotte Santarelli

mail: liselottesantarelli@hotmail.com

 

Suppleant

Morten Kaae

mail: mok@ncc.dk


Avlsudvalg
 

 

Anette Kvols Fjordvang

mail: anettefjordvang@gmail.com

 

Mette Marie Lungholt    

mail: spjaette@gmail.com

 

Nadia Zahoual

mail: tinghoejvej3@gmail.com

 

Suppleant avlsudvalg

Vibeke Bille Rasmussen

mail: vibekebille@gmail.com

Chr Harbou2