Tjekliste v. køb og salg

 

Vejledning ved køb og salg af Såne får

Bestyrelsen og avlsudvalget i Foreningen Sånefår Danmark har udarbejdet

denne vejledning til købere og sælgere af Sånefår. Formålet har været at

undgå efterfølgende konflikter ved at afstemme forventninger på forhånd.

Vejledningen er 2-delt.

 

Først er der en form for tjek liste. Det er punkter som det er en god ide at

have drøftet køber og sælger imellem inden handelen. Det skal ikke forstås

sådan at alle dyr opfylder alle punkter.

 

Anden del er avlsudvalgets anbefaling til hvad avlsdyr som minimum skal have

af kvaliteter.

 

AVLSUDVALGETS ANBEFALINGER TIL AVLSDYR

M3-status og klovsygefri Dataregistrerede (frivillig registrering)

Korrekt tandstilling.

Ingen bi-patter Ingen hvide aftegn eller hornansats.

Tvilling eller trillingefødt.

Fra linjer med gode moderegenskaber.

Fra linjer med god tilvækst

For får: Velophængt yver uden for store patter

For væddere: 2 store ensartede testikler, omkreds minimum 30 cm for vædderlam på 14- 16 måneder og minimum 32 cm for væddere over 16 måneder

Intakt vedhæng

 

TJEKLISTE

Har besætningen M3-status? Kopi af attest udleveres.

Har besætningen klovsygefri status? Kopi af attest + laboratorie resultat udleveres.

Deltager besætningen i den frivillige enkeltdyrsregistrering? Hvis ja udleveres stamtavler på dyrene.

Har dyret korrekt tandstilling (hverken over- eller underbid)?

Har dyret bi-patter?

Er dyret selv født som enkeltlam, tvilling eller trilling?

For får, hvor mange gange har dyret læmmet? Antal lam pr gang?

Læmningens forløb?

Har der været fejl (under/overbid, bi-patter, hvide pletter, hornansats) hos afkom?

Har fåret haft yverbetændelse?

For væddere, har de bedækket før? Har der været omløbere? Har der været ikke drægtige dyr? Har de 2 lige store testikler? Glatte og faste?

Intakt vedhæng?

Har dyret eller dets afkom været udstillet på dyrskue? Med hvilket resultat?

Har køber selv undersøgt dyret inden køb?


Her kan tjeklisten åbnes i pdf, downloades og udprintes: Såne Tjekliste - Køb/Salg

1486349540-checklist_80487