Foreningens Historie

2015-05-02 12.04.51

På Bakkelygård i Helsinge, hos Hanne og Axel Sømod, afholdt man i juli -91 et møde som skulle afdække, om der var basis for at danne en forening for Såne fåret. Man havde inviteret alle de Såne ejere man havde adresse på til mødet.

 

Interessen viste sig at være til stede, og der blev nedsat en initiativgruppe, som skulle sørge for at der blev dannet en forening. Gruppen arbejdede så hurtigt, at der allerede kunne indkaldes til stiftende generalforsamling d 29-10-1991. Det stiftende møde blev afholdt på Såne fårets hjemsted, Sølystgård i Tikøb, hvor Hanne Pettersson kunne byde velkommen til 22 Såne avlere og – kan man læse i Såne Nyt nr. 1 – et veldækket bord med røget lammekølle og hvad dertil hører.

 

Foreningen Såne Får Danmark blev stiftet og initiativgruppen blev valgt som foreningens første bestyrelse og bestod af: Hanne Sømod, Anne-Grethe Pommer, Sussie Pallesen, Anders Pettersson og Bendt Bülow.

 

Der blev også valgt et avlsudvalg, bestående af: Anders Pettersson, Søren Clausen og Axel Sømod.