Produktion

 

 

Fåret bør kunne læmme selv og ubesværet

Fåret bør kunne læmme og selv passe 2 lam fra 2. til 8. leveår

Tvillinger skal kunne opnå 60 dages vægt på 25 kg pr lam og 120 dages vægt på 45 kg pr lam.

Fåret skal have et stærkt moderinstinkt og lammene skal have pattet inden for en time efter læmning

Vædderen skal have stor bedækningslyst, have store velhængte testikler og stenene skal være lige store.

Såner skal have god appetit og kunne omsætte store mængder grovfoder.

Såner skal være rolige, nemme at hegne og have flokinstinkt.

Avlsdyr tilstræbes at have indextal på over 100

Avlsdyr bør ikke have bipatter, horn eller ansatser til horn.