Revideret krav til Klovsyge attest i 2016

Dansk Fåreavls Sundhedsudvalg og Dansk Gede Union står samlet bag en ændring af kravet til attest fornyelse fra 1 til 3 år.

Det frivillige sundhedsprogram for klovsyge har eksisteret siden 2011 og er siden da blevet et krav ved de fleste dyrskuer og samlinger af får og geder. Programmet har hindret, at klovsyge har spredt sig yderligere. Således er ingen besætninger blevet smittet med klovsyge, hvis man har overholdt de beskrevne retningslinjer i programmet.

Kravet har hidtil været, at besætninger, der ønskede at opretholde en klovsyge fri status, skulle testes hvert år. Dette er blevet ændret i 2016, således at der kun skal udtages prøver hvert 3. år.

Dansk Gede Union bakker op om prøveudtagning hvert 3. år, således at får og geder nu kan færdes sammen på dyrskuerne, uden at det får indvirkning på dyrenes status.

Link til ejererklæring kan findes under fanen “Links”

Reglerne for klovsyge programmet finder du ligeledes inder fanen “Links”