Team Fårerådgivning

Teamfaaeraedgivning
Team Fårerådgivning formidle faglig viden bredt til alle fåreavlere. Og de gør det i samvirke med de foreninger, som organiserer fåreavlerne.
I fællesskab via Team Fårerådgivning formidler vi viden til fåreavlere via:

Derudover arbejder partnerne i Team Fårerådgivning hver især med:

Team Fårerådgivnings faglige fokus

Team Fårerådgivning har i disse år overordnet fokus på at øget tilvækst i lammeproduktionen via bedre management. Teamet har især opmærksomhed på at udbrede mere viden om parasitter og at den viden kommer bredere ud til fåreavlere og lammeproducenter.

Det er generelt anerkendt, at der aktuelt ligger en udfordring i at få omsat eksisterende viden til systemer for behandling og forebyggelse, så fåreavlere kan udøve deres indsats mere effektivt og ensartet.

Mange af vores initiativer og projekter vil have det fokus i disse år.